• Home
  • Публикации
  • КВОТИ ЗА МЕСТА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ И ПРИМЕРНА ПРОЦЕДУРА (СТЪПКИ)

КВОТИ ЗА МЕСТА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ И ПРИМЕРНА ПРОЦЕДУРА (СТЪПКИ)

Нормативно основание:

 

¨Закон за хората с увреждания, Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г.,        

         изм. и доп. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. , Раздел III  

¨   Правилник за прилагане на Закон за хората с увреждания, Обн. ДВ.

         Бр. 27 от 02. 04. 2019 г. Глава четвърта, Раздел II  

 

Какво вече знаем:

В организации със средносписъчен брой на персонала от 50 до 99 човека, квотата е едно работно място

В организации с назначен средно-списъчен персонал над 100 човека квотата следва да е 2%

ПРОЦЕДУРА (СТЪПКИ):

   1. Определя се броя работни места, съгласно квотния принцип или се пристъпва към процедура по освобождаване от квотата, ако отговаряте на условието за наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания.

   2. Съгласно броя на работещи лица в организацията с решение на органа на трудово-медицинската експертиза ТЕЛК/НЕЛК/ТОЛЕК с определени 50% и над 50% трайно-намалена работоспособност, се извършва справка, колко от тях попадат в определените работни места за трудоустроени, съгласно чл. 315 от Кодекс на труда. Останалите ни вършат работа“ за удостоверяване на заети места от лица с трайни увреждания. Ако тези лица запълват Вашата квота, може да оформите протокол, да се издаде заповед/решение, да се изготви списък или др. под., в което са определени/посочени тези места съгласно Закон за хората с увреждания и при проверка да го предоставите (въпреки че Закона и Правилника не посочват изрично работодателят определя“, а само, че е длъжен да предприеме съответни действия за назначаване на такива лица /бел.наша - ако не покрива квотата/), и да спрете до тук. Ако не - вижте следващите стъпки.

   3. Начина за определяне на местата се решава от работодателя. Възможен вариант е това да се случи /според вида организация/, съвместно с някои от следните - СТМ, длъжностното лице по БЗР, КУТ, ЧР, синдикати /ако има/, комисия по трудоустрояване и др., за което може да оформите протокол от консултацията/заседанието със списък на местата. Няма законова пречка, работодателят сам (на собствена отговорност) да определи работните места и да се спестят бюрократични и организационни усложнения. Необходимо е да се преценят условията - достъп до работните места, възможността за пригаждане на съответното работно място.

4. Определят се в изричен документ изискванията за заемане на всяко работно място - квалификация и стаж.

Никой не може да ви задължи да наемете лице, което не отговаря на Вашите изисквания!

5. Определяте как да се търсят необходимият Ви брой хора - Бюро по труда и/или частни Агенции.

6. Ако използвате бюро по труда - попълвате Уведомление по утвърден образец и се входира в Агенция по заетостта.

7. Ако използвате частна агенция, каквато е нашата дъщерна фирма Персонал Инвест“ ЕООД с рег.№ 2301 в Агенция по заетостта, попълвате документи подготвени от съответната Агенция.

8. До три месеца следва да сте запълнили съответните определени работни места. Ако не сте и не знаете, какво да правите, може да ни потърсите чрез посочените в сайта телефони и електронни пощи.

ВАЖНО! Работодателите, задължени да изпълняват квота по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, през 2019 г. предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на правилника в ДВ


ДОБРИТЕ НОВИНИ:

*Изпълнението на квотата е условие за кандидатстване по програми и мерки и др., за стимулиране на заетостта на лицата с увреждания.

*Обособяването на специализирано звено в дружеството за лица с увреждания или регистриране на социално предприятие Ви освобождават от квотата и допринася за... удовлетворение от създадена принадена социална стойност на Вашата дейност и допълнителни преференции.

*Лицата с трайни увреждания могат да бъдат полезни и ефективни в работата си!

Възможно ли е да възникнат затруднения, казуси за решаване?

Възможни са. Законът не е прецизиран спрямо вариациите в реалния сектор на икономиката!


* Информацията не е изчерпателна, има детайли и подробности, които можем да обсъдим допълнително!

 
Изготвил публикация: Лена Станева

Печат

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.