Печат

Няколко елементарни правила за набор на кандидати

Posted in: Публикации

1. Стремете се да не търсите човек за работа, на основа на хрумване, от което ще се откажете по-късно, преценявайки, че наличният Ви персонал е достатъчен или не можете да си го позволите финансово.

2. Не пускайте обяви за работа, без да имате намерение да наемате, просто така – за криворазбрана реклама или за поддържане на персонала в напрежение, трупане на база данни или нещо друго. Създава лош имидж, а базата данни е със съмнителен успех.

3. По възможност дефинирайте точно, ясно и възможно по-детайлно и пълно, работата, за която ще търсите човек.

4. Определете базови критерии за набора на кандидати.

5. Планирайте времето. Фактори, с които трябва да се съобразите:

- позицията с наличните ресурси на пазара;

- Вашите изисквания: когато са по-специфични и множествени, трябва да се предвиди по-дълъг период;

- търсенето прекалено отрано, предполага отпадане на потенциални добри кандидатури.

6. Изгответе обява за работа и планирайте къде и как ще оповестите, съответно планирайте разходите.

7. Ако възложите някой Ваш служител да изгови обявата, прегледайте и одобрете, преди да се разпространи. Обявата трябва да съдържа базовите изисквания към кандидатите, основни задължения, ангажименти на длъжността, съществени елементи от условията и организацията на труд (ако има). Не лъжете и не подвеждайте кандидатите с неверни обстоятелства или несподеляне на важни специфики.

8. Преди да пуснете обявата, проверете обявата за допуснати груби технически и/или правописни грешки. Ако има – коригирайте.

9. Препоръчително е да информирате за диапазона и възможностите на предвижданото заплащане за дадената позиция, освен ако не искате хората да гадаят или да търсите човека с „най-ниска” цена.

10. Обявата трябва да съдържа информацията, която трябва да Ви представят кандидатите. Не залагайте „мотивационно писмо”, ако няма кой да го „разчете” подобаващо, само защото така сте видели, че се прави в други обяви.

11. Не се заблуждавайте, че някои неща „се подразбират” или са „ясни”.

12. Ако текущо промените съществено изискванията към кандидатите или дефинирате различни задължения на позицията – това намалява във висока степен шанса да намерите подходящ човек от набраните първоначално кандидати, освен ако промяната не е вдъхновена от някой от тях. Ако не е, започнете отначало.

13. Планирайте интервютата, близко до крайният срок за кандидатстване.

14. Спрете навреме обявата за работа, при намиране на подходящ човек.