Макет на иструкция за безопасна работа

Макет на инструкция за безопасна работа 

или инструкция за това как се прави инструкция за безопасна работа

Инструкция

Всяка инструкция за безопасна работа съдържа следните елементи:

Раздел І. Общи изисквания – в този раздел са формулирани изискванията свързани с организацията на работното място, помещението, условията (тмпература, влажност и пр.) при които трябва да е инсталирана машината. Описват се обезопасителните елементи на машината и тяхното местоположение, индикаторните устройства и другите средства които имат отношение към безопасността. Формулират се изискванията към оператора по отношение на:

  • Възраст;
  • Квалификация и минимално образование, правоспособност;
  • Противопоказани заболявания и изисквания за медицинска годност;
  • Състояние на оператора при което е недопустимо да работи с машината, включително и при употребата на определени медикаменти;
  • Други качества необходими за работа с машината

В този раздел следва задължително да бъде описан обхватът на правомощията на оператора по отношение на експлоатация, техническо обслужване и ремонт.

Раздел ІІ. Преди започване на работа – в този раздел се описват нужните проверки на състоянието на отделните възли и компоненти, формулират се всички подготвителни работи, които трябва да бъдат извършени във връзка с вкарването на машината в работен режим (включване, достигане на работна температура, нужното налягане и пр.). Тук се описва работното облекло, личните предпазни срадства и другите условия, които трябва да изпълни оператора преди да започне работа с машината (примерно прибиране на косата, навиване на ръкавите и пр.). Изброяват се всички процедури и мерки, които оператора ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да направи и действията които НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИ (СА ЗАБРАНЕНИ).

Раздел ІІІ. По време на работа – в този раздел се описват всички изисквания за безопасна работа с машината които оператора следва да спазва в процеса на същинска експлоатация на машината. Описват се възможните аварийни ситуации които могат да се появят в хода на работа с машината (как се индикират и идентифицират), както и начините на действие от страна на оператора. В този раздел също се определят всички процедури и мерки, които оператора ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да направи и действията които НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИ (СА ЗАБРАНЕНИ).

Раздел ІV. След приключване на работа – в този раздел са описани процедурите и начините за безопасно оставяне на машината след работа – изключване от електрическата мрежа, изваждане на остатъците от обработвания материал, освобождаване на работните органи (дискове, фрезери и пр.), освобождаване на работното налягане (при наличие на системи под налягане), изчакване на охлаждане на машината и пр. В този раздел също се определят всички процедури и мерки, които оператора ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да направи и действията които НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИ (СА ЗАБРАНЕНИ).

Раздел V. Други изисквания – в този раздел се формулират допълнителни изисквания ако има такива към работата на оператора, като координация с други работещи (преди, по време и след работа с машината), изисквания за водене на съпроводителна документация във връзка с процедурите по безопасност, необходимост от обозначаване и обезопасяване на машината когато е в авариен престой и други обстоятелства свързани с работата с машината, които могат да породят риск. В този раздел могат да залегнат и реда и начина за актуализация на инструкцията за безопасна работа, операторите за които се отнася, къде се поставя, съхранява и пр.

Дата на издаване (влизане в сила): ..................

Утвърдил (лице управляващо процеса): ...................

Печат

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.