Нови варианти за обслужване от СТМ

Уважаеми клиенти и партньори, водени от нашата цел да продаваме не просто услуги, а ползи, ви предлагаме два нови варианта на обслужване от служба по трудова медицина.

Вариант 1

Обслужване от служба по трудова медицина с разширен обхват на дейностите, включващ допълнително:

 1. Разработване на фирмена политика по безопасни и здравословни условия на труд и приложната документация към нея (правила, процедури и регламенти)

2. Консултиране, подпомагане и разработване на вътрешни документи регламентиращи трудовата дейност и правоотношения:

 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Длъжностни характеристики
 • Организация на труда и разпределение на работното време
 • Критерии за пригодност за различните позиции

3. Разработване на специфични инструкции и правила имащи отношение към безопасната работа

4. Провеждане на извънредни и периодични инструктажи за работа

5. Провеждане на специфични обучения по безопасност и здраве на място във фирмата, извън обхвата на задължителните обучения по наредбата за инструктаж и обучение

6. Подпомагане на работодателя в организацията на дейностите свързани с трудоустрояване на работници с трайно намалена работоспособност

7. Разработване на цялостната фирмена документация по ЗБУТ, включително и тази, която е пряка отговорност на длъжностното лице по безопасност и здраве

Вариант 2

Обслужване от служба по трудова медицина с инвестиционен елемент, който може да включва:

 1. Разработване на специфични инструкции за безопасна работа с оборудване и машини и предоставянето им на три носителя:

 • Хартиен – за съхранение в папка на работното място
 • Електронен – във формат pdf за мултиплициране
 • Полиестерен – съкратен вариант за залепване върху работно оборудване

2. Конфигуриране и осигуряване на табло по ЗБУТ съобразено с конкретните нужди и специфика на вашето предприятие

3. Осигуряване на необходимите знаци по безопасност:

 • Знаци табели за обозначаване на опасностите на работните места
 • Знаци стикери за обозначаване на опасности на машини
 • Предоставяне на номенклатура с необходимите знаци по безопасност в електронен вариант (на файл)

4. Разработване и предоставяне на подходящи агитационни материали за целите на безопасността и здравето:

 • Постери с различно съдържание във формат А3 на хартиен и електронен носител
 • Агитационни послания във формат А4 на хартиен и електронен носител за нуждите на ОБЗР и таблото по ЗБУТ
 • Инфографики свързани с конкретни дейности и процедури по ЗБУТ
 • Разработване и предоставяне на помощни и учебни материали свързани с обучението по ЗБУТ и промоцията на здравето (на хартиен и електронен носител)

5. Предоставяне на аптечен шкаф – оборудван с необходимите превързочни средства и списък с медикаментите които трябва да се набавят

6. Други специфични дейности свързани с обезопасяването и обозначаването на конкретни опасности по необходимост

7. По договаряне може да се реализират и по-широкомащабни дейности свързани с безопасността и здравето с участието на специализирани доставчици (наши клиенти) на преференциални условия (пожаризвестителни и пожарогасителни системи, вентилационни и аспирационни системи, мобилни ограждащи системи и др.)

Печат

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Паркова” №37, тел. 0893/015208; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
бул. "Дунав" № 5, Сграда на "Актив" ООД, ет. 3, GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.