Визитна картичка: Анимакс ООД е регистрирана през 1997 година с основен предмет на дейност подбор на кадри и оценка на професионалната пригодност, провеждане на обучения и тренинги. От 2001 година към дружеството е регистрирана и служба по трудова медицина. Предлага комплексни услуги в областта на човешките ресурси и администрирането на персонала.

spotlight

служба по трудова медицина

spotlight

оценка и развитие на човешкия фактор

spotlight

аутсорсинг услуги

spotlight

агенция по труда

Печат

За човешките ресурси

Икономическата дейност се основава на три основни ресурса (капитал):

  -  финансов

  -  материален

  -  човешки

Може да се каже, че материалните и финансовите ресурси са функция на човешките ресурси, затова ние поставяме акцент върху тях. Най-общо осъществяваният от нас съпорт е свързан с дейностите подбор, обучение и управление на персонала с използването на т.нар. хуманотехнологии.

Хуманотехнологиите систематизират двата основни подхода от позицията на ергономията и мениджмънта на човешките ресурси (човешки фактори и човешки ресурси).

Използването на хуманотехнологични подходи гарантира по-пълен обхват при разглеждането на функциите свързани с човешките ресурси с акцент върху Човека. Изграждането на една интегрирана система за управление на човешките ресурси гарантира ефективното организиране на дейността на фирмата, отчитайки ограниченията и възможности на кадровата обезпченост, давайки насоки за последващи действия в процеса на планиране на дейността.

Ефективната организация на трудовия процес представлява оптимално съотношение между влаганите усилия и получаваните резултати в трудовата дейност. Поради особената значимост на този проблем, натрупаните изследвания и методологически инструментариум водят до създаването на отделна интердисциплинарна наука наречена ергономия, т.е. наука за човека в трудовата дейност. Към настоящият момент ергономията разполага с множество научно обосновани методи и принципи за рационална организация на труда на базата на системния подход. Организацията на труда се разглежда като елемент на работната система, която включва още и работната среда, работните места, средствата и предмета на труда, както и въздействието на тези елементи върху организма и психиката на работещите.

Нормативи

Нормативни документи, отнасящи се към: безопасност и здраве, трудово право, осигуряване, пожарна и аварийна безопасност, опасни вещества, защита на потребителите и др.

Вижте тук ...

ОФИС - гр. БЛАГОЕВГРАД
бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV тел./факс 073/884640; GSM: 0899/814170 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр. РАЗГРАД
ул. „Марин Дринов” №1 (партер), тел. 084/650064; GSM: 0897/907381 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОФИС - гр.ВАРНА
ул. "Парижка комуна" № 40 (партер),  тел./факс 052/600932; GSM: 0897/957792 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.